اخبار | دوره‌ی اول

Belgheys-Soleimani

داور «جایزه داستان تهران» با بیان اینکه برگزاری هر جشنواره و جایزه ادبی گامی رو به جلو برای ادبیات داستانی ما به شمار می‌رود گفت: کلانشهر تهران این پتانسیل قوی را دارد که ادبیات ویژه خودش را پرورش بدهد و وجود چنین جشنواره‌ای می‌تواند نگاه داستان‌نویس‌ها را به این کلانشهر جذب کند.

بلقیس سلیمانی در گفت‌‌وگو با ستاد خبری «جایزه داستان تهران» کارکرد ادبیات شهری را نشان دادن سمت و سوی شهر و باطن و جوهره‌ آن در دوره‌های مختلف دانست و افزود: متاسفانه کمتر اتفاق افتاده است که نویسندگان ما شهر تهران را در یک وضعیت تاریخی ثبت کنند. برای این منظور ابتدا بایدروح، شخصیت و ساختار شهر و همچنین مناسبات مختلف اجتماعی و تاریخی درون آن را بشناسیم تا بتوانیم شهر را به معنای واقعی کلمه تعریف کنیم.
نویسنده رمان«بازی آخر بانو» گفت: شهر تهران هویت یکپارچه‌ای ندارد که بشود آن را تعریف کرد. درواقع تهران کلانشهری است که درآن همه خرده فرهنگ‌ها و اقلیت‌ها با هویت‌های مستقل و حتی شیوه‌های زیستی مستقل خودشان زندگی می‌کنند. به همین خاطر تنها کسی می‌تواند این شهر را به درستی بشناسد و بنویسد که این چندپارگی و هویت منتشر را به درستی شناخته باشد.
ادامهٔ مطلب…