جایزه داستان تهران

هدف از برگزاری این جایزه، ایجاد زمینه‌ای است برای ثبت تصاویر داستانی از پایتخت ایران و تلاشی در جهت خلق داستان‌های شهری با محوریت شهر تهران.

در بسیاری از فرهنگ‌ها روح غالب شهری راهش را به هنر، به‌ویژه به داستان بازکرده و نمونه‌های موفقی از داستان‌های کوتاه خلق شده‌اند که تصاویری از یک شهر خاص را برای شهروندان و حتی فراتر از آن، برای یک ملت خاطره‌انگیز و جاودانه کرده‌اند. در ایران اما تمایل نویسندگان به‌ویژه نویسندگان جوان، به خلق داستان‌های بی‌مکان‌وزمان از یک سو و روایت داستان‌ها و ماجراهایی که در فضاهای بسته و فاقد شناسه‌های شهری رخ می‌دهند از سوی دیگر، روح شهری تهران را از داستان‌ها زدوده و سبب شده کمتر ردِپایی از هویت شهری ازجمله شهر تهران به‌عنوان پایتخت ایران در داستان‌های ایرانی ‌ببینیم. به‌عبارت دیگر تهران در داستان‌های ایرانی چهره‌ي شناخته‌ شده‌اي ندارد و جایزه‌ی داستان تهران قصد دارد ابعاد مختلفی از چهره‌ی تهران را به‌عنوان پایتخت ایران در داستان‌ها ثبت و ماندگار کند.

اولین دوره جایزه داستان تهران با مشارکت ماهنامه داستان همشهری و سازمان زیباسازی شهر تهران برگزار می شود. بانک شهر، برج میلاد و معاونت و سازمان حمل و نقل و ترافیک شهر تهران همکاران برگزاری این جایزه هستند.